Nieuwe vrijwilligersorganisatie gaat de MaasStee exploiteren

Weliswaar stopt stichting WelzO op 1 juli met haar werkzaamheden, maar de activiteiten in de MaasStee gaan door!
Samen met de organisaties die in deze accommodatie in de Asser wijk Pittelo hun activiteiten ontplooien, heeft WelzO het initiatief genomen om een nieuwe vrijwilligersorganisatie in het leven te roepen die de MaasStee in de toekomst gaat exploiteren.
Iedereen is enthousiast over de nieuwe mogelijkheden. De gemeente Assen steunt het initiatief om tot zo’n vrijwilligersorganisatie te komen en is faciliterend in het voorbereidingsproces.

Vele jaren is WelzO als professionele organisatie actief geweest, voornamelijk voor de groep oudere Assenaren. Bekend zijn de Tafeltje dek-je voorziening en allerlei soos- en sportactiviteiten, onder andere in het kader van ´Meer Bewegen voor Ouderen´. In het verleden exploiteerde WelzO ook ´In de Kloosterhof´ aan de Brink. De herstructurering van het welzijnswerk in de gemeente Assen zorgt voor een scheiding tussen het professionele welzijnswerk en organisaties van vrijwilligers.

Samenwerkingspartners

Om tot de nieuwe vrijwilligersorganisatie te komen, werkt WelzO in de MaasStee onder meer samen met de volgende drie organisaties:

  • Meer Bewegen voor Ouderen, die met een groot aantal groepen in de MaasStee actief is
  • De Nieuwe Hoek, de biljartclub van de MaasStee met ruim zestig leden
  • VGK-Assen Oase, een kerkgenootschap dat al een aantal jaren op zondag ruimte in de MaasStee huurt

Verder overlegt WelzO over een nieuwe opzet van Tafeltje dek-je, waarbij derden de maaltijdvoorziening gaan coördineren en de maaltijdrijders als vrijwilligers vanuit de MaasStee kunnen blijven opereren.

Bewonersonderneming

De gebruikers van het gebouw willen komen tot een zogeheten bewonersonderneming: een onderneming van, voor en door de gebruikers. WelzO brengt haar accommodatie de MaasStee in de nieuwe organisatie in.
Een bewonersonderneming als een organisatievorm is nieuw voor Assen. Elders in het land hebben dergelijke ondernemingen bewezen een verfrissende nieuwe inbreng te kunnen leveren om bedreigde voorzieningen door de inzet van vrijwilligers te behouden. Denk bijvoorbeeld aan buurthuizen, zwembaden en allerlei zorgvoorzieningen.

Ontmoetingsplek

De gebruikers van de MaasStee hopen met hun nieuwe organisatie ook buurtbewoners bij het initiatief te betrekken en van de accommodatie een florerende ontmoetingsplek te maken voor oud en jong, voor mensen uit de wijk en van daarbuiten.

Meer informatie

Informatie over dit persbericht:
Ronald de Haan, 0592 341600 of info@maasstee.nl